ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η  Δ & Σ ΚΟΝΤΑΡΑΣ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο  DSK, είναι μια σύγχρονη, αξιόπιστη, δυναμική εταιρεία νέων αλλά πεπειραμένων ανθρώπων. Ιδρύθηκε   το   2004   με  πρωταρχικό στόχο αλλά και απώτερο σκοπό να  προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις, με αξιόπιστα ποιοτικά προϊόντα, σωστή και μελετημένη εγκατάσταση και σοβαρή τεχνική υποστήριξη.

Ως επιβράβευση για την εταιρεία μας, ήταν η σύναψη σύμβασης εμπορικής συνεργασίας με την SHELL GAS το 2006, καθώς επίσης και η ένταξή μας στους εξουσιοδοτημένους εμπορικούς συνεργάτες της ΕΠΑ Αττικής το 2008.

Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 2004 στο χώρο του Φυσικού Αερίου  (μελέτη-εγκατάσταση -συντήρηση)

 Διαθέτει εξειδικευμένο  Τεχνικό Τμήμα στον τομέα μελετών και κατασκευών δικτύων Φυσικού Αερίου το οποίο δραστηριοποιείται στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις έργων με πίεση λειτουργίας 100mbar και άνω, όπως εμπορικά - βιομηχανικά και δημόσια κτίρια (κεντρικά λεβητοστάσια θέρμανσης, κλιματισμός - συμπαραγωγή με Φυσικό Αέριο).